ලේකම්තුමා

ලේකම්තුමාගේ පණිවුඩය

‍ බ්‍රිතාන්‍යය අධිරාජ්‍යයේ තවත් එක් යටත් විජිතයක් ලෙස විරාජමානව පැවැති ශ්‍රි ලංකාවේ රාජ්‍ය පරිපාලන කටයුතු පහසු කිරීම පිණිස විදේශීය ජාතීන් විසින් හඳුන්වාදුන් තැපෑල අද ශ්‍රි ලාංකීය ජනජීවිතයේ අත්‍යපවශ්‍යමය සේවා සැපයීම සපුරාලනු ලබන ආයතනයක් ලෙස එහි ආගමනය හඳුන්වාදිය හැක.

‍ කාලයාගේ ඇවෑමෙන් සහ තාක්ෂණයේ පරිනාමයත් සමග තොරතුරු තාක්ෂණය තුලින් දැවැන්ත පියවරක් ඉදිරියට නගමින් ශ්‍රි ලංකා තැපෑල ජාතියට සපයනු ලබන සේවාවන් අතර, සන්නිවේදන කටයුතු වලට අමතරව විවිධ වූ මූල්යනමය සේවාවන්, රක්ෂණ සේවාවන් මෙන්ම මහජනතාවගේ විවිධාකාරවූ ඕනෑ එපාකම් රැසක් එක් කවුළුවකින් සැපයීමටත් එය සමස්ථ දිවයින පුරා ව්‍යාප්තවූ ජාලයක් තුලින් මෙහෙයවීමට හැකියාව ලැබිමත් තුලින් ශ්‍රි ලංකා තැපෑල ඉමහත් ශ්‍රෙෂ්ඨ වූ ආයතනයක් බවට පත්වී ඇත.

‍ නවින තාක්ෂණය සමග අත්වැල් බැඳගනිමින් පරිශීලක ජනහිතකාමි තැපැල් සේවායක් බිහි කිරීමේ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය සඵල ලෙස ඉටුකරගැනීමට නවීන මෙවලම් සහිතව පුනරුදය ලබමින් සිටින නූතන සන්නිවේදනයේ රාජ්‍ය සේවා සැපයුම්කරුවා ලෙස පවත්නා යාන්ත්‍රණය දොරින් දොරට විවෘත කරමින් නාගරික, අර්ධ නාගරික මෙන්ම ග්‍රාමීය ප්‍රජාවට එකසේ සේවා සපයනු ලබනුයේ ශ්‍රි ලංකා තැපෑල මගින් පමණි.

‍ විවිධ වූ සේවා සමූහයක් සපයනු ලබන ශ්‍රි ලංකා තැපැල් සේවාව නියාමනය කිරීම කරනු ලබන අමාත්‍යයාංශයට මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු වැඩිදියුණු කිරීමේ සේවා සැපයීම නියාමනය කිරීමටත් වගකීම පවරාදෙමින් 2015 ජනතා පෙරලිය තුලින් බිහිවූ මෙම අමාත්‍යාංශය එහි අන්තර්ජාල වෙබ් අඩවිය සැකසීමේදී ඒ සඳහා මාගේ සුභාශිංසනය එකතු කිරීමට ලැබීම පෞද්ගලිකව මා ලද ජයග්‍රහණයක් සේ සලකමි.

‍ විවිධත්වය අගයන සැමට තැපැල්, තැපැල් සේවා සහ මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යයාංශයේ වෙබ් අඩවිය සඵලදායි ලෙස පරිහරණය කරන්නට හැකිවේවා යන විශ්වාසයෙන් යුතුව මාගේ හදපිරි සුභපැතුම් එක්කරමි.

ආර්.එම්.ඩී.බී මීගස්මුල්ල
ලේකම්
තැපැල්, තැපැල් සේවා සහ මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යංශය